Store list

TOKYO

DAIKANYAMA TSUTAYA BOOKS
17-5 Sarugakucho, Shibuya-ku, Tokyo
+81-3-3770-2525

ROPPONGI TSUTAYA BOOKS
Roppongi Keyakizaka Dori, Roppongi Hills,
6-11-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo
+81-3-5775-1515

Arts & Crafts KAWACHIYA
K Bld.,5-31-7 Shinbashi, Minato-ku, Tokyo
+81-3-3431-3339

 

HOKKAIDO

TOIRO THE GIFT  
2th Basement Floor, Sapporo PARCO Bld., Minami 1-west 3-3, Chuo-ku,
Sapporo, Hokkaido
+81-11-211-5351

TSUTAYA UTSUKUSHIGAOKA
1-10 Utsukushigaoka 3-4, Kiyota-ku, 
Sapporo, Hokkaido
+81-11-886-1111

MaShu Sweets
3-5, Kita 1-west 28, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido
+81-11-616-3171